top of page

EL PROJECTE 

L’Agrupació Esportiva Bon Pastor engega la temporada 2009-2010 un nou projecte, l’Escola de Futbol, amb la finalitat de conscienciar als nens, nenes i joves que l’esport és una via indispensable per la formació integral de les persones i ens ajuda a crear uns hàbits sans i saludables.

L’Escola de Futbol es caracteritza per oferir un ensenyament global, que inclou no només la pràctica i l’aprenentatge del nostre esport preferit, sinó que es complementa a nivell educatiu, ja que entenem que hi ha valors que formen part d’una correcta educació esportiva (solidaritat, esforç, disciplina, respecte als companys i adversaris) i que ens poden ser útils en qualsevol activitat que desenvolupem en un futur, ja sigui de caire esportiva o laboral, i que complementen i ajuden als nostres esportistes en el seu creixement i formació com a persones.

LA FILOSOFIA 

La línia pedagògica i els objectius que ens proposem en aquest projecte els resumim en els següents punts:

  • Escola de futbol integradora.

  • Formació integral del nen: desenvolupar les qualitats i actituts dels nens i nenes a través de la pràctica del futbol.

  • Formació de persones i esportistes: ensenyar les bases i la tècnica del futbol tenint en compte la formació en els valors educatius.

  • Arribar a l’èxit col·lectiu i no als aspectes individuals.

bottom of page